06 listopada 2020

Psi senior cz.2

Jakie zmiany behawioralne u psa mogą pojawić się w wyniku postępującej u niego starości?

 • ogólna dezorientacja psa

Może zdarzyć się tak, że Twój pies sprawia wrażenie zdezorientowanego. Może wówczas gubić się w znanych mu dotychczas miejscach. Mylić wyjście główne z wyjściem do garażu. Może również mieć problem z rozpoznaniem domowników czy znanych mu dotąd przychodzących do Ciebie gości. Innym zachowaniem, może być nieróżnicowanie osób (pies zachowuje się tak samo w stosunku do domowników, jak i nowo pojawiających się w domu osób jak np. kuriera czy listonosza).

 

 • pogorszenie się relacji psa z domownikami

Z upływem wieku i zmianą samopoczucia, zwierzę może stać się bardziej drażliwe, co wpływa na jego jakość i szybkość reagowania (może znacznie niecierpliwić się podczas przygotowywania psu posiłku, czy czekania na wyrzucenie mu piłki. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych może być znacznie pobudzone i drażliwe i mniej cierpliwe niż niegdyś.

 

 • pogorszenie relacji psa seniora z innymi zwierzętami

Jeśli zwierzęta pozostające w jednym gospodarstwie domowym, dotychczas żyły w zgodzie, a obecnie ich relacja uległa dramatycznemu pogorszeniu, należałoby przyjrzeć się temu zagadnieniu. W pierwszej kolejności należy zbadać zwierzę, by móc jednoznacznie stwierdzić, iż zachowanie agresywne u psa nie ma swojego źródła w jego złej kondycji fizycznej. Jeśli wykluczysz ten czynnik, należałoby przeprowadzić analizę konkretnego  zachowania w kontekście trzech założeń:

 1. dowiedzieć się jaki bodziec wyzwala konkretne zachowanie u psa
 2. przeanalizować prezentowane zachowanie,
 3. wyłapać, jakie są konsekwencje dla psa, po zaprezentowaniu analizowanego zachowania. 

 

Oczywiście tego typu analiza, nie zawsze jest możliwa bez pomocy behawiorysty czy zoopsychologa. Tu jak najbardziej pomoc fachowca może pomóc w lepszym zrozumieniu konkretnego zachowania u psa i pozwolić na właściwe zdiagnozowanie i ułożenie spersonalizowanego planu terapii.

 

 

 • zaburzenia snu i czuwania u psa

Psy mające zaburzenia w cyklu snu, nie przesypiają zazwyczaj całych nocy. Mogą budzić się o różnych porach i chodzić po mieszkaniu bez konkretnej przyczyny. Mogą mieć tzw. niespokojny sen. Czasami kręcą się na swoim legowisku, mając problem z wygodnym ułożeniem się do snu.

 

 • załamanie się treningu czystości psa

Załamanie się treningu czystości może mieć wielorakie podłoże. Problemem może okazać się choroba somatyczna (np. choroby układu moczowo – płciowego), ale również problem natury emocjonalnej (obniżenie napięcia lękowego lub frustracyjnego)

I tu zazwyczaj pomoc behawiorysty okazuje się niezbędna. Jeśli wykluczysz przyczynę zdrowotną, poproś behawiorystę o analizę konkretnego zachowania i przygotowanie indywidualnego planu treningu rehabilitacyjnego dla psa.  

Niestety ale czasami spotykam się ze stwierdzeniem opiekunów starych psów, że zwierzę, które nigdy wcześniej nie wykazywało tego typu problemu, a teraz poprzez swoją złośliwość, zaczęło załatwiać się w domu. Oczywiście jest to błędna interpretacja wynikająca z niewiedzy opiekuna. Wówczas omawiamy problem bardzo dokładnie lub odsyłam taką osobę do uzupełnienia swojej wiedzy na temat możliwych źródeł prezentowanego zachowania.

 

 • nasilający się strach, pojawiający niepokój, lęk czy fobie u psa

U psów, które w okresie szczenięcym wykazywały już zachowania lękowe, i u których nie wprowadzono wcześniej terapii, celem poprawy zachowania, z wiekiem nieprzepracowany lęk w określonych sytuacjach, generalizuje się i znacznie nasila.

 

 • spadek aktywności psa 

Naturalnym procesem wydaje się w przypadku postępującej starości, spadek aktywności. Może mieć on źródło w gorszym samopoczuciu (np. zmiany zwyrodnieniowe, bóle przewlekłe itp), ale również może być związany z postępującą dezorientacją w terenie, obniżeniem nastrojem czy utratą pamięci.

W takiej sytuacji nie powinno Cię dziwić, że pies większość czasu przesypia na swoim legowisku. Tu nawet namawiam Cię do tego, abyś mu to umożliwił, udostępniając mu jakieś wygodne i zaciszne miejsce do stałego wypoczynku.

 

 • utrata koncentracji i pamięci psa

Wraz z wiekiem u psa może nastąpić spadek efektów szkolenia. Zwierzę może mieć obniżoną reakcję na bodźce, może wykonywać pewne komendy znacznie wolniej, a także może zwyczajnie nie wiedzieć, jak interpretować dane polecenie.

 

 • zachowania agresywne psa

Tego typu zachowania mogą pojawić się u zwierzęcia przede wszystkim, mające swoje źródło w złym samopoczuciu, rozdrażnieniu i obniżeniu nastroju. Przyczyny zachowań agresywnych są wielorakie i wymagają bardzo wnikliwego omówienia, dlatego zostaną omówione w odrębnym artykule.

 

 • pojawienie się zachowań kompulsywnych (przerzutowych)

To zagadnienie również ze względu na swoją złożoność, omówione zostało w odrębnym artykule.

© Jacek Piech

Skontaktuj się z nami

kontakt@centrumpsychologiizwierzat.pl

Ewa Jabłońska, tel. +48 797 375 191 

Beata Węsierska Wesoła, tel. +48 502 687 698