Skontaktuj się z nami

kontakt@centrumpsychologiizwierzat.pl

Tel. +48 797 375 191 

Nasi partnerzy

Oferta

 Sklep  

© Jacek Piech

KURS
BEHAWIORYSTA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
Specjalizacja - Psy

Kurs kierowany jest do osób, które chcą zostać zawodowymi behawiorystami zwierząt oraz chcą otworzyć i prowadzić własną praktykę behawioralną.

Dedykowany jest:

 • świadomym opiekunom psów,
 • osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu kynologii i kynopsychologii. 
 • osobom chcącym pogłębić wiedzę z zakresu zachowania się psów,
 • osobom chcącym w przyszłości prowadzić własną praktykę behawioralną oraz zajmować się szkoleniem psów.
 • wolontariuszom schronisk, fundacji lub innych organizacji, zajmujących się zapobieganiem bezdomności psów.
 • weterynarzom, technikom weterynaryjnym oraz osobom zawodowo związanych z psami.
 • osobom pracującym w branży związanej ze zwierzętami: groomerom, dogoterapeutom, handlerom, hodowcom psów, osobom prowadzącym sklepy zoologiczne.
 • przyszłym przewodnikom psów służbowych,
 • przyszłym i obecnym właścicielom psich szkół, oraz psich przedszkoli,
 • przyszłym biegłym sądowym z dziedziny kynologii. 

Czego nauczysz się kończąc kurs behawiorysty zwierząt – specjalizacja psy w Centrum Psychologii Zwierząt?

 • nauczysz się jak w praktyce hamować lub uniemożliwiać prezentowanie zachowań niepożądanych u psa, wprowadzając w ich miejsce pożądane zachowania zastępcze,
 • właściwe dokonasz analizy zachowania – będziesz umieć wyjaśnić jakie emocje przeżywa pies i dlaczego zachowuje się w ten konkretny sposób,
 • nauczysz się właściwego przekazywania wiedzy i umiejętności opiekunom konsultowanych psów. Będziesz potrafił zademonstrować i nauczyć opiekunów jak pracować z psem, korzystając z różnego rodzaju technik modyfikacji zachowania,
 • będziesz potrafić umiejętnie wyjaśnić, w jaki sposób opiekunowie mają reagować w sytuacjach problemowych.
 • nauczysz się w jaki sposób monitorować proces terapii zachowania psa oraz monitorowania pracy opiekunów konsultowanych zwierząt.
 • posiądziesz umiejętności bieżącego modyfikowania planu pracy z psem, jeśli ten dotychczasowy nie przynosi pożądanego efektu.
 • będziesz potrafić właściwie wspierać i motywować opiekuna psa do pracy nad zmianą jego zachowania.
 • będziesz umieć właściwie wyłapywać i korygować, pojawiające się podczas realizacji terapii, błędy.
 • zdobędziesz podstawy pracy z zakresu szkolenia psów

Jesteśmy zespołem dyplomowanych behawiorystów, oraz osobami zawodowo zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Łączy nas jedno – pasja jaką jest praca ze zwierzętami. Dzięki wieloletniej praktyce, oraz zdobytym kwalifikacjom zawodowym, od lat pomagamy opiekunom i ich zwierzętom w rozwiązywaniu nawet najcięższych problemów, związanych z niepożądanym zachowaniem psów.

 • Przede wszystkim, praktyczne podejście do kształcenia

w organizowanym przez nas kursie, kładziemy nacisk na praktyczną naukę prowadzenia terapii behawioralnej psa, a nie tylko na zdobywanie samej wiedzy. Teoria nie pomoże, jeśli nie wiesz jak praktycznie pomóc wyeliminować niepożądane zachowanie psa. 

 • Nasz kurs posiada praktyki zawodowe

Jako nieliczni oferujemy swoim kursantom praktyki zawodowe. U boku mentora, kursant ma okazję uczestniczyć w realnej pracy behawiorysty i szlifować swoje umiejętności pod czujnym okiem profesjonalisty.

 • Podczas kursu masz możliwość czerpać wiedzę bezpośrednio od mentora

Indywidualny tok pracy daje Ci komfort stałego kontaktu z mentorem. Poprzez osobiste spotkania (w formie online + spotkania na żywo) masz możliwość zadawania pytań i dyskutowania na nurtujące Cię tematy. To okazja również do wspólnego omówienia materiału, którego nie rozumiesz, bądź z którym masz jeszcze trudności. 

 • Podczas trwania kursu masz stałą opiekę mentora. Opieką merytoryczną objęty jest absolwent również po ukończeniu kursu. 

Zależy nam na dobrej jakości kształcenia, ale również na tym, jak radzisz sobie już jako nasz absolwent w pracy zawodowej.  Zapisując się na nasz kurs, dołączasz do naszej społeczności, w której otrzymujesz stałe wsparcie merytoryczne. 

 • Nie zostawiamy Cię po ukończeniu kursu - jako nasz absolwent, otrzymujesz wsparcie merytoryczne przez pierwsze 3 samodzielnie już przeprowadzone konsultacje behawioralne.

Skończyłeś kurs? To nie koniec naszej współpracy :)

Twój mentor pomaga Ci jeszcze w trzech pierwszych samodzielnie przeprowadzonych konsultacjach behawioralnych.  Dzięki opiece merytorycznej, poczujesz się pewniej w stawianiu pierwszych kroków w zawodzie behawiorysty.   

 • Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z wykładowcami kursu, rozwijasz własne umiejętności analityczne.

Przez cały okres trwania kursu, jesteś w stałym kontakcie z mentorem oraz innymi wykładowcami kursu. To świetna okazja do dyskusji na temat trudnych przypadków, różnych planów terapii oraz ich modyfikacji.  

 • Zawodowo możesz związać się z naszą marką  

Kończąc kurs masz możliwość podjęcia pracy jako behawiorysta w Centrum Psychologii Zwierząt.  Więcej na ten temat dowiesz się podczas realizacji kursu.

Co wyróżnia nasz kurs z pośród innych, dostępnych na rynku?

Zasady formalne

Dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych w Centrum Psychologii Zwierząt

Tryb realizacji kursu: indywidulana praca kursanta z mentorem.

Forma: online + praktyki zawodowe (Lublin, Warszawa. Istnieje również możliwość realizacji praktyk we wcześniej  uzgodnionym wspólnie z mentorem, miejscu w Polsce).

Czas trwania kursu: aby uzyskać dyplom behawiorysty zwierząt, kurs należy ukończyć w okresie  12 miesięcy od daty jego rozpoczęcia.  

 

Jak przebiega realizacja kursu?

 • terminy i godziny spotkań online uzgadniane są z mentorem indywidualnie;
 • podczas spotkań omawiasz z mentorem wcześniej udostępniony Ci materiał do samodzielnego zapoznania się z nim;
 • w trakcie trwania kursu, mentor na bieżąco sprawdza opanowany poziom wiedzy, kursanta;
 • po przepracowaniu całego obowiązującego na kursie materiału, kursant podchodzi do egzaminu ustnego;
 • egzaminem kończącym kurs jest samodzielnie poprowadzona konsultacja behawioralna w obecności mentora, w domu opiekuna psa. Uzyskanie oceny pozytywnej z wiedzy oraz praktyki  jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu behawiorysty zwierząt towarzyszących – specjalizacja psy.

 

Koszt kursu: 6 150 zł. brutto

Absolwent kursu Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących - specjalizacja psy,  po uzyskaniu pozytywnych ocen i tym samym, po zaliczeniu całości programu, otrzymuje dyplom behawiorysty zwierząt wraz z pakietem startowym.

Dlaczego warto uczyć się  w Centrum Psychologii Zwierząt?

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zawiadamia że dnia 10 maja 2021 roku, instytucja szkoleniowa o nazwie Hadron Design Piotr Piech, będąca właścicielem Centrum Psychologii Zwierząt, została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.06/00075/2021.

Zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych w Centrum Psychologii Zwierząt. Osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia w urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana.

Zainteresowanych dofinansowaniem, odsyłamy do Urzędu Pracy, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.