OBECNIE NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ DO BEZPŁATNEJ POMOCY DLA PSA W FORMIE DARMOWEJ KONSULTACJI ONLINE

Regulamin programu bezpłatnej, zdalnej pomocy w zakresie jednej konsultacji behawioralnej psa dla osób zgłaszających się do programu prowadzonego w ramach kursu Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących – specjalizacja psy.

 

§ 1

Organizatorem programu bezpłatnej, zdalnej pomocy jest Centrum Psychologii Zwierząt.

 

§ 2

Cel Programu i sposób jego przeprowadzenia:

 • Celem Programu jest dostarczenie bezpłatnej, profesjonalnej, zdalnej pomocy Uczestnikowi w ramach zrealizowania jednej konsultacji behawioralnej psa.   
 • Program będzie przeprowadzany za pośrednictwem komunikatora internetowego wybranego przez Centrum, umożliwiającego transmisję głosu i obrazu wideo.
 • Czas trwania konsultacji behawioralnej to maksymalnie 75 minut.
 • Sesja przeprowadzona w ramach programu jest dla Uczestnika konsultacji bezpłatna.
 • Dostępność Programu ograniczona jest ilością osób realizujących kurs Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących – specjalizacja psy.
 • Sesja prowadzona jest przez wykwalifikowanego behawiorystę zwierząt w obecności Uczestników konsultacji oraz mogą uczestniczyć w niej słuchacze realizujący w Centrum kurs pod nazwą Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących – specjalizacja psy.
 • W sesji może uczestniczyć maksymalnie trzech słuchaczy - kursantów, realizujących w Centrum kurs Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących – specjalizacja psy.
 • Słuchacze obecni podczas sesji online nie prowadzą spotkania oraz nie proponują Uczestnikom konsultacji, porad i zaleceń a jedynie przysłuchują się spotkaniu.
 • Centrum zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników Programu. Jednakże każdorazowo Centrum zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Uczestnika, bez podawania przyczyn.
 • Centrum może odmówić przyjęcia Uczestnika do Programu jeśli uzna, że zdalna konsultacja behawioralna jest niewystarczająca w przypadku zgłaszanego problemu.
 • Jeśli z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego konsultację behawioralną) sesja nie odbędzie się, Centrum wyznaczy nowy termin. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Centrum.

 

§ 3

Wymagania wobec Uczestnika:

 • Podstawą zakwalifikowania do Programu jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Centrum.
 • Wysyłając ankietę, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz potwierdza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych. 
 • Na tej podstawie Centrum podejmie decyzję, czy Uczestnik został zakwalifikowany do Programu. Następnie skontaktuje się z nim, jeśli zapadnie pozytywna decyzja, w celu zaproponowania terminu bezpłatnej konsultacji behawioralnej psa.
 • Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie niezbędnego sprzętu, oprogramowania i łącza internetowego w celu połączenia się ze specjalistą, w uzgodnionym wcześniej dla obu stron, dogodnym terminie.
 • Uczestnik może wziąć udział tylko raz w bezpłatnej konsultacji behawioralnej. Jeżeli wyrazi chęć dalszej współpracy, wówczas każda kolejna konsultacja liczona jest według obowiązującego w Centrum, cennika usług.
 • Uczestnikiem programu muszą być osoby pełnoletnie.
 • Zapisanie się na konsultację w ramach Programu oznacza obowiązek dla Uczestnika zgłoszenia się na konsultację w ustalonym terminie.
 • Uczestnik, który nie może wziąć udziału w ustalonej sesji, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Centrum nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej konsultacji w ramach Programu.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Stron

 • Sesje są nagrywane i stanowią własność Centrum Psychologii Zwierząt.
 • Centrum zachowa w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Uczestnika w trakcie trwania sesji przez czas nieograniczony, za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa nakładają inny obowiązek.
 • Wszystkich specjalistów behawiorystów oraz Słuchaczy uczestniczących w sesji obowiązuje tajemnica zawodowa.
 • Specjaliści pracujący w Programie Centrum w trakcie sesji są zobowiązani do rzetelnej pracy, z należytą empatią, starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy i umiejętności.
 • Przystępując do Programu, Uczestnik sesji wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie w mediach społecznościowych zdjęcia konsultowanego psa i krótkiej informacji o zrealizowanym spotkaniu (podając w niej jedynie imię psa bez danych osobowych jego właściciela). W notatce nie będzie informacji na temat powodu spotkania, przebiegu sesji oraz ewentualnych porad i zaleceń.
 • Wszelkie informacje (ankieta i nagrania) jakie Uczestnik sesji dołączy do realizowanej konsultacji, pozostają w Centrum Psychologii Zwierząt.  Materiały te nie będą rozpowszechniane i upubliczniane.  Nagrania dotyczące zachowania zwierząt mogą jedynie zostać wykorzystane jako materiał dydaktyczny w realizacji kursu Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących - specjalizacja psy. 
 • Uczestnik zobowiązuje się do nienagrywania sesji oraz niepublikowania jakichkolwiek porad lub przebiegu sesji

 

§5

Ochrona danych osobowych

Centrum jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Dane dotyczące konsultowanego psa);

 

§6

Informacje końcowe

 • W celu wyjaśniania wątpliwości w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia programu bezpłatnej, zdalnej pomocy w zakresie konsultacji behawioralnej psa należy kontaktować się z Centrum.
 • Centrum zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. 
 • Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie centrumpsychologiizwierzat.pl

REGULAMIN BEZPŁATNEJ POMOCY DLA PSA 

Na bezpłatną pomoc kwalifikują się wszyscy, którzy wypełnią ankietę i zaakceptują obowiązujący Regulamin niniejszego Programu. 

Program bezpłatnej pomocy dla psa realizowany jest w ramach prowadzonego przez nas kursu Behawiorysta Zwierząt Towarzyszących – specjalizacja psy.  Czas oczekiwania na realizację konsultacji zależny jest od ilości zgłoszeń oraz od ilości aktualnie realizujących kurs, kursantów. 

 

Więcej na temat zasad i przebiegu konsultacji, znajdziesz w Regulaminie bezpłatnej pomocy dla psa. 

Przeczytaj poniżej umieszczony Regulamin i wypełnij ANKIETĘ.  Po wypełnieniu i zaakceptowaniu obowiązujących dokumentów, nasz behawiorysta skontaktuje się z Tobą drogą mailową, celem umówienia dogodnego terminu konsultacji.  

Dla kogo jest Program bezpłatnej pomocy dla psa?

Masz wrażenie że Twój pies zachowuje się nieznośnie? A może widzisz że zachowuje się inaczej niż zwykle, a Ty nie potrafisz mu pomóc? Czujesz, że brakuje Ci pomysłu na to, jak temu zaradzić? Chciałabyś/chciałbyś poprawić relację ze swoim psem ale brakuje Ci pieniędzy na profesjonalną pomoc? Nie czekaj. Zgłoś się do nas po fachowe wsparcie.

 

Serdecznie zapraszamy Cię do skorzystania z naszego programu bezpłatnej pomocy dla psa w postaci udzielenia Ci zdalnego wsparcia w zakresie szkolenia, wychowania, żywienia i właściwej pielęgnacji Twojego pupila. 

Jesteśmy zespołem dyplomowanych behawiorystów, oraz osobami zawodowo zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz setkom konsultowanych zwierząt, możemy pomóc Ci, udzielając specjalistycznej pomocy z zakresu szkolenia, wychowania, żywienia oraz właściwej pielęgnacji Twojego zwierzęcia.

Program bezpłatnej pomocy dla psa w formie darmowej konsultacji online. 

Wypełnij ankietę

Centrum Psychologii Zwierząt

Kontakt z nami

Ewa Jabłońska 

tel. 797 375 191

 

Beata Węsierska Wesoła

tel. 502 687 698